ขอเชิญเที่ยงานเทศกาลประจำปี กราบนมัสการปิดทองรอยฝ่าพระพุทธบาทยอดเขาวงพระจันทร์
ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 2 มีนาคม 2561

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง